Pomyśl o swoich bliskich!

TWOJA PROMESA

to wygodne ubezpieczenie na życie, dzięki któremu w przypadku śmierci ubezpieczonego, towarzystwo dokonuje spłaty kapitału pożyczki zgodnie z pierwotnym harmonogramem.

 

100 000 zł

Suma ubezpieczenia w odniesieniu do Ubezpieczonego, który w dniu składania wniosku
o ubezpieczenie nie ukończył 65 roku życia

40 000 zł Suma ubezpieczenia w odniesieniu do Ubezpieczonego, który w dniu składania wniosku
o ubezpieczenie ukończył 65 rok życia, ale nie ukończył 75 roku życia
20 000 zł

Suma ubezpieczenia w odniesieniu do Ubezpieczonego, który w dniu składania wniosku
o ubezpieczenie ukończył 75 rok życia

 

 • ubezpieczenie może zostać zawarte zarówno do pożyczek nowych, jak i już trwających
 • brak ograniczenia wiekowego
 • możliwość ubezpieczenia na kwotę powyżej 100 000 zł
 • ochrona rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i spełnieniu określonych warunków
 • umowa ubezpieczenia może być zawarta na cały okres trwania pożyczki lub krótszy określony w polisie ubezpieczeniowej
 • składka opłacana jest jednorazowo
 • wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od: wysokości sumy ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia, okresu karencji, taryfy składek

Ochrona na całym świecie 24h na dobę!

 

TWOJA POSADA

to ubezpieczenie do pożyczki, gwarantujące ochronę w przypadku utraty pracy – w przypadku Twoich problemów finansowych Towarzystwo dokona wypłaty odszkodowania w wysokości równej 6 ratom kapitałowo-odsetkowym

 

 • wypłacane odszkodowanie obejmuje całą ratę tj. kapitał + odsetki
 • dla osób mających miejsce zamieszkania na terytorium RP
 • zatrudnionych na terytorium RP na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony dłuższy niż rok od daty zawarcia umowy ubezpieczenia
 • dla pożyczkobiorców którzy nie nabyli prawa do emerytury lub renty z tyt. niezdolności do prac
 • ochrona rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i spełnieniu określonych warunków
 • możliwość wielokrotnego otrzymania odszkodowania
 • możliwość kontynuowania ubezpieczenia po wcześniejszej spłacie zadłużenia
 • składka opłacana jednorazowo

TWÓJ WALOR

to ubezpieczenie do pożyczki, gwarantujące ochronę w przypadku śmierci w wyniku NW, udaru mózgu lub zawału, całkowitej niezdolności do pracy w wyniku NW.

 

 • ochrona w wypadku całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonego w wyniku NW
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW (za dodatkową opłatą)
 • ochrona na całym świecie 24h na dobę
 • ubezpieczenie może zostać zawarte zarówno do pożyczek nowych, jak i już trwających
 • brak ograniczenia wiekowego, powyżej 75 roku życia ubezpieczenie nie obejmuje zawału serca lub udaru mózgu
 • ochrona rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i spełnieniu określonych warunków

Infolinia

Pon. - Pt. 800 - 1600

Nie czekaj, zadzwoń!

Skontaktuj się z nami 801 602 222** połączenie z telefonów komórkowych
Skontaktuj się z nami (32) 323 45 61** połączenie z telefonów stacjonarnych

** Koszt połączenia wg taryfy operatora

Zapytaj o produkt

Masz pytania? Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą

* - pole wymagane

Zobacz również

Ubezpieczenie pożyczkobiorców

Skorzystaj z atrakcyjnych ubezpieczeń i zagwarantuj spokój swojej rodzinie. Oferujemy ubezpieczenia na życie, od utraty pracy oraz NNW.

Więcej

Ubezpieczenie pożyczkobiorców

Skorzystaj z atrakcyjnych ubezpieczeń i zagwarantuj spokój swojej rodzinie. Oferujemy ubezpieczenia na życie, od utraty pracy oraz NNW.

Więcej