Sytuacja finansowa SKOK PIAST

Poniżej przedstawiamy podstawowe dane finansowe po zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego SKOK PIAST za rok 2017 przez Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli. 

Dane z uwzględnieniem nadwyżki bilansowej przekazanej na fundusz zasobowy.

Pozycja

Kwota/
Wartość procentowa

Aktywa 243 406 868,64 PLN
 Fundusze własne zgodnie z art. 24 Ustawy o Skok -19 925 785,41 PLN
 Współczynnik wypłacalności -8,38%
 Wskaźnik funduszy własnych -8,19%  
 Wskaźnik rezerwy płynnej 10,41%

Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego SKOK PIAST za rok 2017.