Sytuacja finansowa SKOK PIAST

Poniżej przedstawiamy podstawowe dane finansowe po zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego SKOK PIAST za rok 2016 przez Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli. 

 

Dane z uwzględnieniem nadwyżki bilansowej przekazanej na fundusz zasobowy.

Pozycja Kwota/Wartość procentowa
Aktywa  318 317 644,06 PLN
 Fundusze własne zgodnie z art. 24 Ustawy o Skok -4 871 920,66 PLN
 Współczynnik wypłacalności -1,63%
 Wskaźnik funduszy własnych -1,53%  
 Wskaźnik rezerwy płynnej 11,42%

Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego SKOK PIAST za rok 2016.