Split payment czyli mechanizm podzielonej płatności VAT

polega na tym, że zgodnie z dyspozycją kupującego przekazywana przez niego kwota przelewu brutto zostanie przez SKOK/bank podzielona na dwie części:

 • kwotę netto –  która zostanie zaksięgowana na rachunku rozliczeniowym dostawcy,
 • kwotę podatku VAT – która zostanie zaksięgowana na rachunku VAT.

Rachunek VAT a split payment

pamiętaj:

 • SKOK/Bank nie bada prawidłowości wpisanej kwoty VAT;
 • Na rachunku VAT dostęp do środków jest ograniczony tylko do przelewów VAT lub w ramach przelewów split payment.

W jaki sposób zakładany jest rachunek VAT?
Rachunek VAT zostanie otwarty w SkokCom automatycznie na podstawie ustawy. Nie muszą Państwo składać odrębnej dyspozycji o otwarcie rachunku VAT (nie wymaga zawarcia dodatkowej umowy). Rachunek zostanie otwarty wyłącznie do rachunków bieżących Tandem i służy do obsługi kwoty środków VAT. Należy jednak pamiętać, że do tego rachunku nie jest wydawana karta.

Czy wprowadzenie rachunku VAT wiąże się z dodatkowymi opłatami ?
Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest bezpłatne.

Ile będzie kosztował przelew?
Za przelew w ramach split payment zostanie pobrana opłata zgodna z Tabelą Opłat i Prowizji dla rachunku bieżącego. Wszystkie przelewy wykonywane w ramach split payment (mechanizmu podzielonej płatności VAT) księgowane są na rachunku firmowym, z którym powiązany jest rachunek VAT.

Jaki będzie numer rachunku VAT?
Numer rachunku VAT będzie dostępny dla Państwa:

 • w bankowości internetowej po zalogowaniu się do eSKOK;
 • lub zostanie udostępniony przez Pracowników w Punkcie Kasowym.

Ze względów bezpieczeństwa nie będzie przesyłana do Państwa informacja o numerze rachunku VAT w innej formie niż wyżej wymienione.

Kto decyduje o rodzaju przelewu?
Przedsiębiorca dokonujący zakupu sam decyduje o wyborze formy płatności za fakturę VAT. Płatność może zostać wykonana w formie split payment lub przelewu tradycyjnego. Przelewy w formie split payment są księgowane poprzez rachunek bieżący połączony z rachunkiem VAT.

W jakich przypadkach przelew metodą split payment zostaje zwrócony do nadawcy?

 • jeżeli klient nie posiada rachunku VAT, np. gdy przelew split payment trafia na rachunek klienta indywidualnego, lub na rachunek, do którego nie jest prowadzony rachunek VAT;
 • jeżeli są realizowane w walucie obcej (przelew jest zwracany w pierwotnej kwocie; bank nie dokonuje przewalutowania);
 • jeśli w ramach przelewu split payment zostanie wybrany rachunek osoby fizycznej kwota przelewu zostanie zwrócona do nadawcy.

Kiedy można zamknąć rachunek VAT?
Zamknięcie rachunku VAT jest wykonywane podczas zamykania rachunku bieżącego po zakończonym okresie wypowiedzenia. Nie ma możliwości zamknięcia rachunku VAT:

 • na którym znajdują się środki;
 • rachunku będącego jedynym rachunkiem VAT firmy, gdy rachunek Tandem nie został zamknięty.