Witamy w gronie Klientów Banku Millennium

Zobacz, co się zmieni od 1 listopada 2018

Postaramy się sprawnie i szybko połączyć obie firmy. Na chwilę obecną obsługa produktów posiadanych przez Klientów SKOK Piast pozostaje bez zmian i odbywa się w placówkach SKOK. W ofercie pozostaną wyłącznie 2 lokaty i nie będzie możliwości otworzenia żadnego innego produktu poza tymi lokatami, w tym również nowego konta w ramach SKOK. Bankowość elektroniczna e-Skok pozostanie dostępna dla obecnych Klientów.

Nowe produkty i usługi będą dostępne już w ramach oferty Banku Millennium.

Jeżeli już dziś chcą Państwo skorzystać z oferty Banku Millennium zapraszamy do najbliższego oddziału Banku lub prosimy o kontakt pod numerem telefonu 801 331 331. Dodatkowe informacje na temat zmian można również uzyskać w dotychczasowych placówkach SKOK Piast.

Bank Millennium to ogólnopolski, uniwersalny bank oferujący swoje usługi poprzez sieć prawie 360 oddziałów, indywidualnych doradców oraz wielokrotnie nagradzany serwis bankowości internetowej i mobilnej. W ofercie Banku znajdą Państwo rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe, rachunki oszczędnościowe i lokaty, a także bogatą ofertę kredytową. Szczegółowe informacje na temat produktów i usług mogą Państwo otrzymać w najbliższym oddziale Banku Millennium, na stronie internetowej www.bankmillennium.pl oraz pod numerem telefonu 801 331 331