RODO

to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Co to jest RODO?
to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

 

Jaki jest cel RODO?
ujednolicenie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych na terenie UE

Od kiedy stosujemy RODO?
od 25 maja 2018r.

Czy należy kontaktować się ze SKOK?
nie, nie trzeba – wystarczy tylko zapoznać się z informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej

Polityka prywatności

W celu zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych, przyjęliśmy dokument zwany Polityką Prywatności. Zawiera ona informacje w jaki sposób dbamy o Państwa dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Państwu w związku z ich przetwarzaniem. Określa ona również zasady przetwarzania danych osobowych niezależnie od tego czy Państwa dane są przetwarzane w wersji papierowej czy też za pomocą systemów informatycznych.

Pełna treść polityki prywatności

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z nami za pomocą formularza

RODO  – najczęściej zadawane pytania

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane (główne cele przetwarzania) ?
Przetwarzamy Państwa dane jako członka Kasy, aby móc udzielić Państwu pożyczki czy też móc prowadzić dla Państwa rachunek depozytowy lub rozliczeniowy. Jesteśmy również uprawnieni do przetwarzania Państwa danych celem przedstawienia naszej oferty produktowej (tzw. marketing bezpośredni).

W jakich innych celach możemy przetwarzać Państwa dane?
Przetwarzamy Państwa również w m.in. następujących celach: 
– rachunkowych, księgowych i archiwalnych, prowadzenia marketingu własnych usług,
– ustalenia, dochodzenia i obrony przed Państwa ewentualnymi roszczeniami,
– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas jako instytucji finansowej.

Co znajduje się w treści klauzuli informacyjnej?
W treści klauzul znajdują się informacje jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą być ujawniane oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?
O tym jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe będzie decydował cel ich przetwarzania, a po jego ustaniu do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń. W przypadku zasadnego odwołania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, żądania usunięcia danych nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych za wyjątkiem danych niezbędnych do obrony przed potencjalnymi roszczeniami, do czasu upływu terminu ich przedawnienia.

 

Czy Klienci mają dostęp do swoich danych?
Tak, zapewniamy Państwu kontrolę nad przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi. W każdym czasie mogą Państwo zwrócić się do nas z zapytaniem czy przetwarzamy Wasze dane. Na Państwa wniosek zapewnimy Wam prawo do dostępu swoich danych oraz udzielimy informacji o szczegółach przetwarzania.

Czy można złożyć sprzeciw albo wycofać udzieloną zgodę?
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub sprzeciwu uzasadnionego Państwa szczególną sytuacją. W każdym czasie mogą Państwo odwołać udzieloną nam zgodę. Cofnięcie zgody nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Państwa, może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie usług, które możemy świadczyć jedynie w oparciu Państwa zgodę.

Kto jest organem nadzorczym?
Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia 24 maja Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

Kim jest Administrator Danych Osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa PIAST z siedzibą w Tychach przy ul.Nowokościelnej 35 (infolinia 801 602 222, adres e-mail: [email protected]). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected]