Reklamacje

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, każdy Członek SKOK PIAST może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów poprzez złożenie wniosku do Rzecznika Finansowego.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

Jeżeli chcesz złożyć reklamację, skontaktuj się z nami-  kliknij tutaj.

Zobacz również

Lokaty

Oszczędzaj jak Ci wygodnie!

Więcej

Ubezpieczenia

Zadbaj o bezpieczeństwo   – ubezpiecz  siebie i swoich bliskich.

Więcej