Ład Korporacyjny

Zbiór zasad i norm odnoszących się do zarządzania organizacją.

Oświadczenie

Zarządu SKOK PIAST

Zarząd SKOK PIAST informuje, że SKOK PIAST uchwałą Zarządu z dnia 30.12.2014 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30.12.2014 r. przyjął i zobowiązał się do stosowania dokumentu pn.: „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (przyjętego uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku). Zasady Ładu Korporacyjnego stanowią kodeks dobrych praktyk nakładających na instytucje finansowe (w tym SKOK PIAST), minimalne standardy w zakresie ich funkcjonowania, celem zwiększenia przejrzystości i transparentności w podejmowanych działaniach.

Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, organizację i funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Zasady Ładu Korporacyjnego wpisują się w podejmowane przez SKOK PIAST działania zmierzające do zapewnienia pełnej transparentności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. SKOK PIAST poprzez realizację Zasad dąży do zapewnienia jak najwyższego poziomu świadczonych usług oferowanych swoim członkom.

Jedną ze stosowanych zasad jest informowanie klientów o oferowanej usłudze/produkcie w sposób rzetelny i zrozumiały z uwzględnieniem ryzyka związanego z oferowanym produktem/usługą, zarówno na etapie przedstawiania oferty i doboru odpowiedniej dla klienta usługi czy produktu finansowego jak również na etapie zawierania umowy.

Zasady Ładu Korporacyjnego dotyczą również wszystkich członków SKOK PIAST, którzy będąc jednocześnie udziałowcami SKOK PIAST są zobligowani do odpowiedzialnego i lojalnego postępowania oraz aktywnego uczestnictwa w funkcjonowaniu Kasy, np. poprzez uczestnictwo w spotkaniach Grup Członkowskich.

Zarząd SKOK PIAST jednocześnie informuje, że w umieszczonym na stronie www.skokpiast.pl oświadczeniu oznajmił, iż odstępuje od stosowania części zasad ujętych w Zasadach Ładu Korporacyjnego opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W ocenie Zarządu SKOK PIAST wprowadzenie niektórych zasad jest nieproporcjonalne do skali, charakteru i specyfiki działalności. Pełny tekst Zasad Ładu Korporacyjnego znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Struktura Organizacyjna SKOK PIAST

Oświadczenie o przyjęciu i stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w SKOK PIAST

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2015

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za rok 2016

Polityka informacyjna SKOK PIAST

Sytuacja finansowa SKOK PIAST

SKOK PIAST

To instytucja samopomocy finansowej, niezwykle popularna wśród Polaków

W ciągu 20 lat działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych przystąpiło do nich ponad 2,5 miliona osób. Celem działalności SKOK jest gromadzenie środków pieniężnych swoich Członków oraz udostępnianie im możliwości skorzystania z atrakcyjnie oprocentowanych lokat oszczędnościowych i pożyczek. Korzystne pożyczki gotówkowe i hipoteczne, atrakcyjnie oprocentowane lokaty i rachunki systematycznego oszczędzania oraz możliwość zarządzania swoimi pieniędzmi przez internet, to tylko niektóre z korzyści, które sprawiają, że stale rośnie liczba naszych Członków. Cieszymy się z tego, że wielu członków SKOK PIAST to osoby, którym naszą ofertę polecili znajomi. Zadowolenie naszych Klientów to dla nas priorytet. Przyjdź do SKOK PIAST, a nasi pracownicy z pewnością pomogą Ci uporządkować i poprawić stan Twoich finansów. Zadowolenie Członków to priorytet, dlatego warto wybrać SKOK PIAST na swojego partnera finansowego.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa PIAST, ul Nowokościelna 35, 43-100 Tychy, NIP 646-10-30-947, KRS 0000018970, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Historia Działalności

SKOK PIAST rozpoczęła swoją działalność na początku lat 90. XX wieku, co stanowiło kontynuację ponad stuletniej tradycji spółdzielczości finansowej.

Czytaj więcej

Zobacz również

Lokaty

Oszczędzaj jak Ci wygodnie!

Więcej

Ubezpieczenia

Zadbaj o bezpieczeństwo   – ubezpiecz  siebie i swoich bliskich.

Więcej