Historia Działalności

SKOK PIAST to grupa ludzi połączonych wspólną więzią o charakterze zawodowym lub organizacyjnym, zorganizowana w formie spółdzielni.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa PIAST

Podobnie jak inne SKOK-i rozpoczęła swoją działalność na początku lat 90. XX wieku, co stanowiło kontynuację ponad stuletniej tradycji spółdzielczości finansowej.

Można założyć, że historia naszej Kasy rozpoczyna się w roku 1995, wraz z początkami działalności SKOK w Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit” w Lędzinach. Można również powiedzieć, że swoją historię Kasa zaczęła pisać już w 1993 roku, kiedy to powstała najstarsza z Kas – czyli SKOK PIAST, od której wzięła się obecna nazwa. Pewne jest, że lata 90-te XX wieku przyniosły rozwój Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Powstawały one głównie przy dużych zakładach pracy.

W okolicach Tychów były to kopalnie: „Ziemowit”, „Staszic” czy „Piast”. Po kilku latach niektóre z kas podjęły decyzję o połączeniu swoich sił i środków, zgodnie z dewizą, że duży może więcej. Tak więc po latach przyłączyły się SKOK „Podbeskidzie”, SKOK przy Hucie Baildon, SKOK w CZD w Warszawie, SKOK przy Stowarzyszeniu Samopomocy Katolików w Elblągu. W kolejnych latach decyzję o przyłączeniu się do SKOK-u „Piast” podjęli również członkowie SKOK „Partner” w Gliwicach, SKOK im. Księdza Prałata Piotra Wawrzyniaka, SKOK „Południe”, SKOK „Czeczott – Wola” oraz SKOK w KWK „Staszic” tworząc SKOK PIAST w jej obecnym kształcie.

Dzisiejszy ruch skokowski to około 1 800 oddziałów rozsianych na terenie całego kraju i ponad 2,5 miliona osób, które tworzą największą w kraju sieć oferującą usługi finansowe dla ludności.

Ład Korporacyjny

Zbiór zasad i norm odnoszących się do zarządzania organizacją.

Czytaj więcej

Zobacz również

Pożyczki

Rozwiąż swoje problemy finansowe i spełniaj marzenia!

Więcej

Ubezpieczenia

Zadbaj o bezpieczeństwo   – ubezpiecz  siebie i swoich bliskich.

Więcej