Lokata Szybki Zysk III

Kto pierwszy ten lepszy – wyjątkowa oferta dostępna czasowo. Zapytaj o szczegóły w najbliższym Punkcie Kasowym SKOK PIAST.

Lokata dostępna w Punktach Kasowych

Informacje o Lokacie

oprocentowanie stałe  2,40%

minimalna kwota lokaty 1 000 zł

okres trwania lokaty 6 miesięcy

lokata przeznaczona dla nowych środków

Lokata odnawialna

Możliwość założenia dowolnej ilości lokat Szybki Zysk,
jednak maksymalne łączne saldo na wszystkich lokatach Szybki Zysk
(„Szybki Zysk”, „Szybki Zysk II”, „Szybki Zysk III”)
nie może przekroczyć 400 000 zł.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl przepisów kodeksu cywilnego. Przez nowe środki rozumie się środki pieniężne pochodzące spoza SKOK PIAST, stanowiące nadwyżkę poza sumę aktywów zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR oraz IKS+), lokatach terminowych ogółem, rachunkach systematycznego oszczędzania oraz a’vista, na dzień 31.01.2018r. Możliwość założenia lokaty w Punkcie Kasowym.

Oferta  obowiązuje od 2.02.2018r.