Lokaty

LOKATY

 • Lokata to dobry i zawsze bezpieczny sposób oszczędzania.
 • W SKOK PIAST oferujemy rożne rodzaje lokat – tylko od Ciebie zależy jaką wybierzesz.
 • Nasi doradcy pomogą dobrać najbardziej optymalny sposób oszczędzenia- zapraszamy do Punktów Kasowych.
   
  Środki pieniężne zgromadzone na rachunku w Kasie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG) działającego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.) w zakresie określonym w ustawie.
  Gwarancja BFG zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w Kasie przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 euro, niezależnie od tego w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w Kasie. Środki te podlegają 100% gwarancji.
  Wysokość gwarancji wypłaty środków nie jest zależna od Kasy. Wysokość limitu gwarancji BFG oznaczona została w taki sam sposób jak w innych instytucjach finansowych objętych gwarancjami BFG na podstawie ww. ustawy.
  Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów dostępne są na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

 

 lokata-z-mieszkiem

Lokata Udziałowa

Wyjątkowa lokata, bez kwoty minimalnej i ze  zmiennym oprocentowaniem w zależności od wybranego czasu jej trwania.
Zapytaj o szczegóły w najbliższym Punkcie Kasowym SKOK PIAST.

czytaj więcej

 rso

Rachunek Systematycznego Oszczędzania

W ramach Rachunku Systematycznego Oszczędzania, to Ty decydujesz o tym ile chcesz miesięcznie oszczędzać.

czytaj więcej