Zaloguj się do eSKOKSKOK PIASTSKOK Piast - Nowości

Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki

Zadaniem Spółdzielczego Arbitrażu Konsumenckiego jest rozstrzyganie sporów w sprawach postępowań reklamacyjnych pomiędzy członkami, a SKOK. Jednakże postępowanie takie odbywa się dopiero w chwili, gdy rozstrzygnięcie danej sprawy w SKOK jest dla członka niesatysfakcjonujące lub, gdy nie otrzymał on odpowiedzi w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji.

Postępowaniem przed Spółdzielczym Arbitrażem Konsumenckim zostają objęte spory powstałe po dniu 01.10.2002, w których wartość sporu nie przekracza 8000 zł, a sprawa nie była lub nie jest rozstrzygana przez sąd powszechny. Aby przekazać spór przed Arbitra należy wnieść, w 2 egzemplarzach na piśmie, wniosek (dostępny w plikach do pobrania) o wszczęcie postępowania poprzez złożenie go w Biurze Arbitra lub przesłanie pocztą na adres:

Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki
ul. Legionów 126
81-472 Gdynia

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zakończenie postępowania w SKOK lub oświadczenie o nieotrzymaniu odpowiedzi w sprawie reklamacji oraz dowód uiszczenia wpisu w kwocie 50 zł, a w przypadku gdy wartość sporu jest niższa niż 50 zł opłata wynosi 20 zł. Wpłaty należy dokonać na rachunek:

Spółdzielczego Arbitrażu Konsumenckiego
BZ WBK SA O/Gdynia
61 1090 1102 0000 0001 1105 9931

SKOK PIAST - Infolinia
SKOK PIAST - Formularz Kontaktowy
Wypełnij formularz kontaktowy, nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.

Imię i Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Preferowany oddział:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SKOK PIAST moich danych osobowych. Pełna treść klauzuli

SKOK Piast - Skokowicz

SKOK PIAST to instytucja samopomocy finansowej, niezwykle popularna wśród Polaków: w ciągu 20 lat działalności Spółdzielczych Kas Oszczędnościowych przystąpiło do nich ponad 2,5 miliona osób. Celem działalności SKOK jest gromadzenie funduszy swoich członków oraz udostępnianie im możliwości skorzystania z atrakcyjnie oprocentowanych lokat oszczędnościowych i tanich kredytów: SKOK to spółdzielnie prowadzące działalność non-profit. Tanie pożyczki gotówkowe, pożyczki hipoteczne, dostępne od ręki kredyty chwilówki czy atrakcyjnie oprocentowane lokaty oferowane przez SKOK to tylko niektóre z przyczyn sprawiających, że stale rośnie liczba naszych Klientów. Cieszymy się z tego, że spora ilość członków SKOK to osoby, którym naszą ofertę polecili znajomi. Zadowolenie naszych Klientów to dla nas priorytet. Przyjdź do SKOK PIAST, a nasi pracownicy z pewnością pomogą Ci uporządkować i poprawić stan Twoich finansów.